Tvarkytojas -  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Pajėgų valdymo valdyba